Со Политикатата на приватност, ќе ви појасниме каде и како се чуваат личните податоци на сите посетители на нашата интернет страна. Оваа политика на приватност се однесува само за www.zavodbansko.mk и поддомените. Доколку е присутен линк кој ќе Ве поврзе со други страни, ние не преземаме никаква одговорност во однос на заштитата на личните податоци која ја обезбедуваат тие интернет страни.
Секој посетител при регистрација и контактирање преку веб формата, изјавува дека е запознаен и се согласува со нашата Политика на приватност.
Доколку не контактирате сите лични податоци кои ќе ги внесете преку формата за регистрација, ќе се користат за потребите да ве контактираме назад и да ви одговориме за најбрзо можно време, а се чуваат согласно одредбите од Законот за заштита на лични податоци и не се отстапуваат на трети страни.
Од информациите кои ни се потребни ги издвојуваме:
– Име и презиме
– e-mail адреса
– телефон за контакт.
Податоците кои ги собираме и се чуваат кај нас, нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежните органи на начин определен со законските прописи на Република Северна Македонија.
ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Бања Банско го задржува правото да ги користи IP aдресите и другите податоци на корисниците за откривање на нивниот идентитет во случај на спроведување на законот и законските постапки.
Во секој момент може да извршите промена, ажурирање или корекција на Вашите неточни лични податоци и информации.
ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Бања Банско има усвоена политика за сигурност и заштита на податоци, со што ја демонстрира посветеноста на нашата фирма кон заштитата на приватноста на клиентите.
Сите информации кои ги собираме од веб страната се исклучиво за наша употреба (релација со корисници исл.) и истите не се предаваат на други лица за било каков основ.
Малолетни лица не смеат да даваат лични податоци без одобрение од нивните родители или старатели и се обврзуваме дека нема намерно да собираме или користиме податоци од малолетни лица.
Ги преземаме сите заштитни мерки за заштита на личните податоци на посетителите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите.
Оваа политика на приватност стапува на сила од Февруару 2023 година.
Промените во политиката на приватност ќе бидат јавно објавени на интернет странатa www.zavodbansko.mk најмалку 10 дена пред да стапат во сила.

Skip to content