Нова веб страница

Следејќи ги современите трендови за претставување на интернет, од месец декември 2017 година, беше пуштена официјалната веб страница на ЈУ Завод за заштита и рехабилитација – Бања Банско. Се надеваме дека посетителите ќе можат полесно да дојдат до саканите информации, а воедно може слободно да не контактираат за секакви прашања. со овој чекор имаме за цел сите заинтересирани да ги известиме за новостите поврзани со работата на нашата установа. Вашите мислења, критики, пофалби и забелешки многу важни за нас и ние ќе Ви бидеме благодарни за секој коментар.

Skip to content