Јавен повик за формирање на Советот на корисници

Поставен е Јавен повик за формирање на Советот на корисници на веб страница на Заводот за заштита и рехабилитација – Бања Банско. Од документот прикачен за јавниот повик може да ги прочитате условите кои треба да ги исполнуваат кандидатите, како и потребните документи кои треба да се достават.

За повеќе информации превземете го документот.

Skip to content