Набавка на котел на нафта (за парно)

Денес на веб страницата на Заводот за заштита и рехабилитација – Бања Банско поставена е комплетна документација за набавка на котел на нафта за парно. Од документите прикачени подолу може да ги прочитате условите кои треба да се исполнат, како и потребните документи кои треба да се достават.

Документација за набавката:

Skip to content